Company Products Index Drawing Cross News FAQ Contact
>> News
2015尾牙餐會

 

歲末年終尾牙餐會於1月29日舉行,提前給員工先行摸彩活動,獎品豐富個個都是大獎還有特別獎,試一下新一年運氣,靠大家的手氣.

     
     
     
     
     
     

  尾牙1/29日晚上於台北館前路"欣葉日式料理"用餐.

       

     
     
     
     
     
     
     

[PDF Download]

 

 


Morethanall Co., Ltd.
8F., No.659-2, Jhongjheng Rd., Sinjhuang Dist., New Taipei City 24257 Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-2-2908-2428
Fax: 886-2-2908-2429
E-Mail :