Company Products Index Drawing Cross News FAQ Contact
>> News
2016/10/06Taipei Electronics Autumn 2016 (photo)


 


「2016年台北國際電子產業科技展」昨(9)日圓滿落幕,4天展期530家廠商、使用1,050個攤位展示電子產業最新技術及趨勢產品,吸引逾80國近3萬名國內外買主及業者前來參觀採購,該展與同期舉辦的全球政府採購大會估計創5億美元商機。

 

        
       
       
       
       
       

 

[PDF Download]

 

 


Morethanall Co., Ltd.
8F., No.659-2, Jhongjheng Rd., Sinjhuang Dist., New Taipei City 24257 Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-2-2908-2428
Fax: 886-2-2908-2429
E-Mail :