Company Products Index Drawing Cross News FAQ Contact
>> News
2017尾牙餐會

歲末年終尾牙餐會於2月9日舉行,早上舉行員工摸彩活動,現金禮品大抽獎,個個有機會抽大獎,試一下新的一年運氣如何,禱告默念集氣吧.

 

     

     

     

     

     

     

 

歲末年終尾牙,公司感謝同仁辛勞,於2/9日晚上在品花苑"位在五股工業區的晶冠廣場進行尾牙晚宴.

 

     

     

     

     

     

 

 

 


Morethanall Co., Ltd.
8F., No.659-2, Jhongjheng Rd., Sinjhuang Dist., New Taipei City 24257 Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-2-2908-2428
Fax: 886-2-2908-2429
E-Mail :